Boka online
Affärsresor: 08-665 10 00
Gruppresor: 08-661 58 00
Privatresor: 08- 100 200
Jour: 08-665 07 57

Om oss

AdobeStock_60595305_SV.jpg

Vision

Stureplans Resor ska vara bäst i Sverige på att leverera ett enkelt resande för företag.

Affärsidé

Stureplans Resor levererar ett enkelt resande till företag i Sverige genom att ha attraktiva internationella samarbeten, erfarna medarbetare och en innovativ teknisk plattform. Detta tillsammans bidrar till att våra kunder får tidsbesparande och kostnadseffektiva reseadministrationslösningar med en personlig service.

Partnerskap med Egencia

Via vårt partnerskap med Egencia har vi avtalspriser hos respektive underleverantörer. Vi bokar även hotell i andra bokningskanaler utöver vårt bokningssystem. För våra kunder innebär detta att vi kan erbjuda fördelaktiga priser och bokningsvillkor.

 IATA

Vi är en fullt IATA-certifierad resebyrå och har IATAnr 80-21 208..

Branschorganisationer

Vi omfattas av resegarantilagen och ställer där med resegaranti till Kammarkollegiet för att skydda våra resenärer. Vi är även medlemmar i SRF –Svenska resebyråföreningen. 

Ägarstruktur  

Stureplans Affärsresebyrå är en privatägd resebyrå som ingår i Ritchie Travel Group. Grundare och ägare Richard Muhlrad startade Stureplans Affärsresebyrå 1980. I Ritchie Travel Group ingår även privatresebyrån Getaway Travel.

Lagar och regler

Vi följer de svenska lagar, regler och föreningar som gäller för näringsidkare i Sverige.

VD ser till att samtliga medarbetare är informaerade om de lagar, regler och förordningar som gäller samt att dessa efterlevs och uppdateras. Våra nyanställda informeras av VD samt via vår personalhandbok.

I enlighet med sekretesslagen har vi full sekretess och tystnadsplikt vilket innebär att vi aldrig lämnar ut eller på annat sätt återger uppgifter till tredje part aldrig utan, myndighets lagenliga föreläggande. Detta gäller dock inte uppgifter som visas offentligt eller som redan är kända av tredje part.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för de senaste nyheterna
Stureplans Resor är partner till Egencia